Voor wie werken wij

Wij hebben uitgebreid gesproken met de grootste werkgevers in de bouw. Wij wilden weten hoe men denkt in de praktijk over migranten en de kwaliteit van werken. Daarnaast de taalbarrières die problemen geven bij het bestaande personeel van de werkgevers. Inmiddels werken wij voor de grotere werkgevers en bieden aanvulling op het bestaande personeelsbestand. Voor nieuwe werkgevers geldt dat wij altijd starten met een pilot met werknemers die wij ter beschikking stellen onder begeleiding.

Heeft als visie het meest competitieve bouwbedrijf te willen zijn en willen behoren tot de top drie van bouwbedrijven in Nederland. Het is hun missie om via directe en open dialoog met onze klanten en partners toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur te ontwikkelen: van droom tot realisatie. 

Ballast Nedam
Ballast Nedam

Of het nu gaat om binnenstedelijke vernieuwing, integrale gebiedsontwikkeling of beheervraagstukken. Het maakt ons niet uit. Met een full service aanpak bieden wij altijd een duurzame en slimme invulling voor elke vastgoed opdracht. Maar het gaat verder dan het ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed. Thunnissen voelt zich betrokken bij haar opdrachtgevers en voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om woonomgevingen te realiseren waar men zich prettig voelt.

Thunnissen bouw
Thunnissen bouw