Payrolling

Alle medewerkers van Citium Uitzendbureau hebben een arbeidscontract en worden verloond volgens het CAO waarin ze werken. Naast salaris zorgen wij voor woonruimte (privékamer, sociale ruimte, douche en keuken). Elke medewerker krijgt middelen om gezamenlijk op het werk te komen. Daarnaast wordt er gezorgd voor de juiste gereedschappen.

Onze certificering bij Stichting Normering Arbeid (NEN4400-1) bewijst een integere werkwijze van het arbeidsproces. U heeft de garantie dat onze persooneelsadministratie op orde is en dat op tijd alle belastingen en sociale verzekeringspremies worden afgedragen. 

Wij ontzorgen u van het arbeidsproces en u geen risico loopt hoge boetes te ontvangen vanwege illigale arbeidsparticipatie.