Over Citium

Citium is een Personeel, Werving & Selectie bureau dat EU-migranten, met vakkennis in de bouw, een compleet verzorgd werkplatform aanbiedt in Nederland. Citium richt zich voornamelijk op Nederlandse bouwbedrijven, Projectorganisaties en Recruiters die een aanvulling nodig hebben op hun bestaande personeelsbestand. 

Daarnaast willen wij met Citium de economische ontwikkeling van relatief arme EU landen stimuleren en combineren met de vraag naar medewerkers in de bouw, door hen te werk te stellen in Nederland. Op deze manier kunnen we de bouwprojecten in Nederland continueren. Tegelijkertijd kunnen de medewerkers maximaal genieten van alle voorzieningen die het eigen land met de economische stimulering van de EU hen biedt. 

Wij zorgen er hoogstpersoonlijk voor dat we precies weten waar de nieuwe werkplek is voor de medewerkers en hoe zij op het werk moeten komen. Wij luisteren naar onze klanten en vertalen via het leerwerkbedrijf de behoeften naar onze bestaande en nieuwe medewerkers, zodat er een goede balans ontstaat tussen de medewerkers en de organisatie waarvoor ze gaan werken.

Ambities

Al enige tijd wordt er gemeld dat er een drastisch tekort is aan gekwalificeerde medewerkers in de bouwsector. Dit tekort kan niet worden opgevuld door de uitstroom van scholen en technische uitzendbureaus  die wel een groot netwerk aan beschikbaar personeel in hun CRM systeem hebben staan. Ondanks deze goedgevulde CRM systemen blijkt het voor technische uitzendbureaus lastig om geschikte kandidaten te vinden.

Wij realiseren ons dat het opleiden van mensen nog lang gaat duren en dat het niet acceptabel is hierop te wachten. Anderzijds is werk belangrijk in het leven van een mens. Het werk stimuleert en ontwikkelt je. Werk heeft invloed op je financiële situatie en bepaalt je sociale status. 

Onze ambitie is het aanbod uit EU landen en de vraag uit Nederland te laten samensmelten zodat er een kwalitatieve waarde ontstaat binnen onze organisatie. Hierdoor kunnen werknemers, klanten en Citium profiteren in een juiste balans. 

Certificeringen

Stichting Normering Arbeid keurmerk;

Citium Uitzendbureau is in bezit van een SNA;

Een belangrijk certificaat voor ons bedrijf die bewijst dat wij worden gecontroleerd op een goede bedrijfsvoering in de uitzendbranche. 

SNA Keurmerk en Normec FLC;

Normec FLC is al vele jaren geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit betekent dat zij als organisatie voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de norm NEN 4400-1 en handboek normen SNA(registratienummer I223). Met andere woorden: zij zijn bevoegd om inspecties voor het SNA Keurmerk uit te voeren. Bij bedrijven die een SNA Keurmerk (willen) voeren, controleert Normec FLC doorgaans eens in de zes maanden onder andere op:

  • personeelsadministratie
  • loonadministratie
  • financiële administratie
  • sectorspecifieke CAO-naleving
  • specifieke situatie, in- en doorlening